Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến hệ chính quy năm 2024

Đăng ký thông tin xét tuyển trực tuyến hệ chính quy năm 2024 tại: https://xettuyen.tvu.edu.vn   Hướng dẫn đăng ký xét tuyển trực tuyến: https://xettuyen.tvu.edu.vn/huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-truc-tuyen

Thông báo xét tuyển Đại học hệ Chính quy đợt 2 năm 2023

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại:  xettuyen.tvu.edu.vn  

Thông báo công bố điểm trúng tuyển và làm thủ tục nhập học Đại...

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại: https://xettuyen.tvu.edu.vn/kqdhcdcq Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học tại :  https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/   Thí sinh xem thông...

ĐH Trà Vinh công bố điểm trúng tuyển và làm thủ tục nhập học,...

(TVU) - Ngày 24/8, Trường ĐH Trà Vinh chính thức công bố điểm trúng tuyển đợt 1, đại học chính quy 2023, Theo đó, điểm...

Thông báo công bố điểm trúng tuyển và làm thủ tục nhập học các...

Tra cứu kết quả xét tuyển tại:xettuyen.tvu.edu.vn/tracuuketqualtvb2cq

Thông báo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) xét...

Xem thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy (đợt 1 năm 2023) tại đây

Thông báo xét tuyển hệ Đại học chính quy (đợt 1 năm 2023)

?Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2023 Xem chi tiết thông báo tại đây: https://www.tvu.edu.vn/thong-bao-xet-tuyen-he-dai-hoc-chinh-quy-dot-1-nam-2023/ ?Thí sinh thực hành đăng ký, điều...